O společnosti

O nás

Halomedica přináší revoluční technologii výstavby solných jeskyň kombinací prehistorické kamenné soli. Vzájemným působením různorodých přírodních solí vzniká unikátní léčebné prostředí, které urychluje proces ozdravení a otevírá jeho nové, ještě nepoznané obzory. Doplněním tohoto prostoru o relaxační hudbu  vzniká prostředí, které působí blahodárně nejen na tělo, ale také na psychiku člověka.

Halomedica je jedinou firmou na trhu v Evropě , která dodává solné jeskyně včetně Generátorů solného aerosolu. Toto zařízení vytváří z kamenné soli aerosol, který je pak vdechován v solné jeskyni, a její účinek je tak až 100x násobně vyšší než u kterékoliv jiné solné jeskyně.

Pro již vystavěné jeskyně je možnost dodatečné instalace Generátoru solného aerosolu. HAlomedica má jako vždy připravenu variantu koupě, pronájmu, i leasingu.

Halomedica pracuje výhradně na věděcky podložené bázi, nabízí své produkty a služby až po jejich dlouhodobém testování a výhradně nepoužívá jiný stavební materiál, než sůl, a to včetně pojiva, které je vyráběno též z kamenné soli. Vědecká studie, která byla v tomto roce vydána po více než 25 - letém výzkumu vedeného týmem odborníků a vědců v čele s jednou z nejvyhlášenějších profesorek v tomto oboru je zárukou léčebného účinku solné jeskyně vystavěné firmou

Práce našich techniků pak zaručuje splnění všech hygienických, požárních a pracovně bezpečnostních limitů v souladu s předpisy EU.

Halomedica přináší komplexní balík služeb od architektonického řešení vnitřního prostoru jeskyně až po samotnou realizaci díla na klíč. Interiér solné jeskyně představuje variabilní systém komponentů, který se v průběhu tvorby projektu přizpůsobuje záměrům klienta a potřebám koncového spotřebitele.

Každá jeskyně zhotovená Halomedica se po realizaci stává neopakovatelným uměleckým dílem vytvořeným výhradně prací lidských rukou.