Haloterapie

Co je Haloterapie

Terapie solí

Haloterapie, která se zakládá na dlouholeté středoevropské tradici probudila zájem odborníků v 70-tých letech 20. století. Do svých výzkumů ji zahrnuli, aby vyvinuli fyzikální terapie, které by obešli mikrobiologickou a nádorovou rezistenci a odstranili vedlejší efekty lékových terapií. Při svém bádaní poznali haloterapii jako výborný léčebný prostředek nejenom proti dýchacím nemocím, ale také vůči alergiím, ekzémům, psoriáze, systemickým poruchám a ochořením, poruchám nervového systému, jako i prostředek preventivní léčby zdravých lidí.

V dnešní době silně znečistěného ovzduší a celého přírodního prostředí v průmyslových zemích a specificky ve velkoměstech, kde se k průmyslovému znečistění přidávají také drastické účinky přetížené dopravní situace je potřeba léčebné terapie, jakou haloterapie je,nejvyšší nutností.

Vrozené alergické nemoci a dýchací poruchy zejména u mladší generace začínají vykazovat alarmující vysoké procentuální hodnoty v celé populaci, kromě toho se dlouhodobé účinky škodlivého prostředí samozřejmě podpisují na zdravotním stavu každého z nás. Haloterapie prostřednictvím svého mechanismu působení je vlastně v současnosti jediná existující metoda, která je schopná efektivně očistit celý systém dýchacích cest od patogenních organismů, alergenů, nánosů smogu a jemného prachu tak charakteristického pro silně vyvinuté průmyslové země.

Prostorem solné jeskyně se v průběhu sezení rozlévá relaxační, uvolňující hudba, která pomáhá vypojit se z toku každodenních starostí, zažít hluboko uvolňující pocit štěstí a pohody. Ten umocňuje barevné kouzlo velkých krystalů soli kamenné, vzniklé příměsí minerálů, kovů a sloučenin v průběhu krystalizace soli v prehistorických dobách. Různé barevné tóny mají svůj specifický vliv na psychiku, kromě toho mají sami o sobě vlastní léčivý účinek.